Błędy "Aktualizacja nieudana!" i "Format obrazu nie jest obsługiwany"